Bruinisser Visserskoor

Bruinisser Visserskoor Het Bruinisser Visserskoor is opgericht in 1992 en het staat onder leiding van dirigent Nelleke Bruggeman. Het telt afgerond 30 leden/zangers. Daar naast begeleiding van 2 accordeonisten  een toetsenist, een cajon speler en een drummer. Haar repertoir omvat vissersliedjes en zeemansliederen, nagenoeg geheel opgenomen op een viertal c.d.'s. Het Koor treedt ook regelmatig buiten Bruinisse op.

Tot de hoogtepunten behoren de optredens tijdens visserijfeesten, thuis en elders. Verder werd het gezien bij evenementen in de Rotterdamse Ahoy en mocht het zelfs optreden in Paradiso in Amsterdam. Overigens is het Koor graag gezien in zorginstellingen, op bijzondere markten, bij ingebruikname van viskotters en bij andere feestelijke evenementen.

Zangers gezocht 

Mededelingen

KUNT U NOG ZINGEN???? ZING DAN MEE!!!!!!!!!

WIJ ZOEKEN UITBREIDING VAN HET AANTAL ZANGERS VOOR ONS GEZELLIGE KOOR.


Hopelijk bent u hierin geïnteresseerd en is dit IETS VOOR U!!!!
Meldt u zich dan a.u.b. aan!

Sponsors en donateurs gezocht

Ons koor treedt regelmatig op bij evenementen en in verzorgingstehuizen en bejaardencentra.
Draagt u ons een warm hart toe of geniet u van ons optreden?

Klik op één van de hieronder volgende knoppen voor meer informatie

SPONSOR WORDEN       DONATEUR WORDEN      EVEN VOORSTELLEN


Ook kunt U zich aanmelden via deze site onder CONTACT bij het secretariaat.

Bij voorbaat dank.