Donateur worden

Donateur worden van het Bruinisser Visserskoor?

Ons koor treedt regelmatig op bij evenementen en  in verzorgingstehuizen en bejaardencentra.

Heeft U genoten van ons optreden of draagt U ons een warm hart toe?
U steunt ons door donateur te worden.
U kunt U aanmelden als donateur door invulling van dit formulier.

De donatie bedraagt mimimaal € 10,00 per jaar. Meer is natuurlijk altijd toegestaan.
U  kunt ons machtigen om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven.

Aanmeldingsformulier donateur

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bedrag:
Minimaal € 10,00
Wilt u jaarlijks of eenmalig doneren: Jaarlijks
Eenmalig
Betaalwijze: Ondergetekende verleent hierbij machtiging, tot wederopzegging aan het Bruinisser Visserskoor het hierboven ingevulde bedrag af te schrijven van onderstaand IBAN rekeningnummer.
Ik maak de donatie na ontvangst van een nota over op bankrekeningnummer NL58 RABO 0349 713014  t.n.v. het Bruinisser Visserskoor o.v.v. donatie.
IBAN rekeningnummer:
Alleen invullen bij machtiging!
Datum ingang:
  Met verzending van dit formulier verklaar ik mij akkoord met het aangaan van het donateurschap van het Bruinisser Visserskoor.
 

Het Bruinisser Visserskoor is u zeer dankbaar voor uw aanmelding.